Česky
English

ŘÍZENÍ PERSONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Pomůže mi řízené personální plánování předcházet budoucím personálním problémům a uspořit čas a administrativní náklady?

Ano, v případě kvalitního personálního plánování je možné nejen zvýšit kvalitu lidského kapitálu v organizaci, ale též dlouhodobě udržovat pracovníky konkurenceschopné a motivované a uspořit například v oblasti nákladů na nábor / propouštění zaměstnanců.

 

Každá organizace, která chce být úspěšná, si musí stanovit svou vlastní personální strategii. Má rozplánováno přijímání a adaptaci nových zaměstnanců, ví, kteří jsou její klíčoví zaměstnanci a umí přikročit citlivým způsobem k propouštění zaměstnanců v případě jejich nadbytečnosti. Své zaměstnance pravidelně hodnotí a odměňuje, motivuje je k vyšším výkonům. Vzdělává a osobnostně je rozvíjí, aby časem hodnota jejich lidského kapitálu neklesala. Tyto činnosti je schopna provádět řízeně a umí kontrolovat a vyhodnocovat jejich efektivitu.

Všechny tyto aspekty Vám pomůžeme nastavit, vyhodnotit i komplexně implementovat prostřednictvím následujících služeb:

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz