Česky
English

ŘÍZENÍ ZMĚN

V důsledku technologických změn a zvýšených nároků na kvalitu výroby nutně potřebuji zavést nové výrobní postupy kladoucí na zaměstnance zvýšenou zátěž. Je nějaký způsob, jak předejít negativním reakcím z jejich strany?

Ano, vůči zaměstnancům umíme vypracovat komunikační strategii, která jim vysvětlí, proč je změna nutná a dá jim pocit, že jsou jejími přímými účastníky. Pokud se zaměstnanci se změnou identifikují a pochopí důvody k ní vedoucí, přijmou ji mnohem snáze.

 

Změna, která má přispět k zefektivnění chodu organizace, musí být plánovaná a řízená. Před jejím započetím je nutno vyhodnotit, jaké dopady bude tato změna mít nejen například na výrobní procesy, ale též na zaměstnance organizace jako celku.  Ať se již jedná o změnu koncepce práce, zavádění nových procesů a standardů do fungování organizace či sloučení dvou společností do jedné. Každá takováto změna s sebou přináší nejen zvýšené nároky na flexibilitu a pracovní výkon zaměstnanců, ale též nejistotu a porušení zaběhlých pořádků, což se může negativně projevit na pracovním výkonu a motivaci zaměstnanců.

Nabízíme Vám profesionální služby v následujících oblastech:

  • provést analýzu klíčových zaměstnanců organizace, identifikovat jejich silné a slabé stránky, motivátory, spokojenost se současným stavem, například pomocí motivačního auditu.
  • pomoci nastavit ve Vaší organizaci vůči zaměstnancům takovou komunikační strategii, která bude vzhledem k současné situaci a plánovaným změnám nejefektivnější
  • poskytovat jednotlivým manažerům konzultace zaměřené na práci s podřízenými, kolegy a nadřízenými  v rámci řízení změn
  • spolupracovat s managementem na řízení procesu změny - sběr zpětné vazby, aktualizace a případná  modifikace plánu, prevence potenciálních kritických bodů
  • nastavit procesy týkající se kontroly dodržování nových standardů a naučit management tyto kontroly vykonávat
  • vytvořit a implementovat cyklické evaluační metody umožňující měřit dopad změn na fungování organizace v pravidelných intervalech

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz