Česky
English

ŘÍZENÍ NÁBORU A ADAPTACE

Mohu zlepšením nastavení procesů náboru a adaptace snížit fluktuaci zaměstnanců a v konečném důsledku tak snížit náklady na tyto procesy?

Ano, kvalitní nastavení procesů náboru a adaptace, které zajištuje, že jsou v souladu se skutečnými potřebami organizace, umožňuje významným způsobem snížit fluktuaci, a tím i nadbytečné náklady.

Každá organizace hledá, nabírá, propouští zaměstnance, pomáhá nováčkům adaptovat se v novém prostředí a řeší interní posun jednotlivých zaměstnanců ve struktuře společnosti. Organizace musí být schopna tyto činnosti řešit systémově, tzn. řízeně a popsaně tak, aby je bylo možné kontrolovat, měřit a vyhodnocovat a mohlo tak docházet k jejich úpravám spolu s tím, jak se mění aktuální potřeby a zaměření organizace.

Nabízíme Vám profesionální služby v následujících oblastech:

  • tvorba strategií výběru zaměstnanců, zejména na klíčové pozice, nastavení procesu recruitmentu
  • řízení propouštění zaměstnanců, pomoc s nastavením outplacementu
  • realizace výběrového řízení na volné pracovní pozice formou výběrových pohovorů s případnou implementací Assessment centra (AC) - koordinace finálního výběru s managementem organizace
  • vytváření a analýza adaptačního procesu, nastavení odpovědností za jednotlivé části adaptačního procesu, školení pracovníků odpovědných za adaptaci, dohled nad průběhem adaptace
  • úprava náborových a adaptačních procesů tak, aby byly ve shodě se systémy řízení kvality (ISO, EFQM, CAF)

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz