Česky
English

ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ

Jak je možné, že neustále řešíme ty samé problémy/stížnosti od zákazníků, které naši organizaci velmi poškozují, když už jsem zaměstnancům vysvětloval, jak těmto situacím předcházet a jak je řešit s minimálním dopadem na klienta?

Pravděpodobně měl Váš plán nějakou trhlinu. Pokud se objevují pořád ty shodné problémy, je na čase pokusit se jejich výskyt eliminovat systémově a nikoliv neustále "hasit" jejich důsledky. Jedině tak je možné uspořit zbytečně plýtvaný čas a působit na klienty opět o něco profesionálněji.

 

Každá organizace si v průběhu své existence buduje své know-how, soubor postupů, návyků a  zkušeností, které jejím zaměstnancům umožňují vykonávat svou práci specifickým způsobem v souladu s potřebami organizace. Tyto postupy, návyky a zkušenosti je ovšem nutné nějakým způsobem přenášet a uchovávat tak, aby nebyly svázány s jednotlivými zaměstnanci, ale bylo je možno využívat v rámci organizace dle aktuální potřeby. Schopnost organizace využívat nashromážděné znalosti hraje velmi důležitou roli při adaptaci nových zaměstnanců, jelikož délka jejich adaptace je nepřímo úměrná schopnosti organizace jim tyto znalosti poskytnout.

Nabízíme Vám profesionální služby v následujících oblastech:

  • Příprava a implementace procesů zaměřených na shromažďování znalostí a zkušeností
  • Výcvik interních lektorů - jak přijímat a dále předávat odborné znalosti a dovednosti, kontrola dodržování nastavených standardů
  • Zavedení incident managementu - sběr informací o problematických situacích a způsobech jejich řešení (příklad: v IT společnosti přestane fungovat internet a není možné klientovi dokončit důležitou zakázku?)
  • Zavedení problem managementu - vyhodnocování dlouhodobě nefungujících / chybně nastavených standardů a jejich úpravy vedoucí k vyšší efektivitě služeb (příklad: mnoho zákazníků si stěžuje na špatnou komunikaci mezi obchodním a realizačním oddělením, která vede ke komunikačním zmatkům - návrhy na řešení?)

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz