Česky
English

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Existuje cesta, jak se vyhýbat pracovněprávním sporům se zaměstnanci, jejichž výsledek se velmi špatně odhaduje?

Ano, kvalitní přípravou interní dokumentace, zejména pracovních smluv, řádů a interních směrnic a seznámením zaměstnanců s nimi stvrzeným jejich podpisem, lze nastavit v organizaci jasný soubor práv a povinností zaměstnanců a tím předcházet nákladným pracovněprávním sporům.

 

V dnešním dynamickém světě, kdy se obchodními partnery stávají organizace, které o sobě vědí velmi málo informací, je nezbytné být připraven na možné komplikace, které mohou v průběhu obchodního styku nastat, k čemuž je potřeba mít kvalitně připravené smlouvy a obchodní podmínky. Neméně důležitou podmínkou dlouhodobého úspěchu je i nastavení této strategie vůči vlastním zaměstnancům, a to úpravou pracovních smluv a přípravou interních směrnic, které jasně definují práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců a zamezují vzniku případných pracovněprávních sporů.

Nabízíme Vám služby našich odborníků v oblastech:

  • vypracování a implementace interních směrnic, jejich komunikace vůči zaměstnancům
  • úprava pracovních smluv v souladu s moderními trendy a dle potřeb organizace
  • příprava podkladů pro tvorbu kvalitních obchodních smluv s dodavateli/odběrateli
  • řešení konkrétních problematických situací z oblasti pracovního či obchodního práva

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz