Česky
English

ŘÍZENÍ ROZVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Existuje nějaký způsob, jak vyhodnocovat efektivitu prostředků vložených do vzdělávání jednotlivých zaměstnanců?

Ano, je možné nastavit takový model, který periodicky komplexním způsobem hodnotí jednotlivé zaměstnance ve vztahu k jejich současné pracovní pozici a potenciálu do budoucna. Takovýto přístup umožňuje identifikovat pokroky u jednotlivých zaměstnanců a hodnotit efekt, který na ně rozvojové aktivity měly.

 

Každá organizace, která se chce dlouhodobě rozvíjet a udržet konkurenceschopnou, umí dále rozvíjet a vzdělávat své zaměstnance. Osobní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců by však nemělo být zaměřeno pouze na odborné znalosti a dovednosti, ale též pracovat s postoji, názory a návyky tak, aby zaměstnanci pozitivně přijímali nové osobní i pracovní výzvy a udržovali si vysokou motivaci a produktivitu.

Nabízíme Vám profesionální služby v následujících oblastech:

  • tvorba a úprava plánu školení tak, aby odpovídal potřebám konkrétního pracovního místa a jeho výstupy byly měřitelné a periodicky vyhodnocované
  • hodnocení kompetencí jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím Development centra (DC) vzhledem ke specifickému zadání (např. hledání vhodného zaměstnance na obsazení uvolněné pozice v top managementu), prezentace výsledků vedení organizace a diskuze nad dalším postupem
  • analýza spojená s návrhem a implementací změn v oblasti propojení řízení vzdělávání a knowledge managementu - zřízení funkcí interních lektorů, zajištění uchování znalostí v organizaci i po odchodu nositele informace
  • trénink klíčových kompetencí v oblasti komunikace - navazování vztahu s odlišnými typy lidí, argumentace, time-management...
  • koučing, mentoring, osobní poradenství s využitím NLP pro zaměstnance na pozicích s velkou zodpovědností
  • optimalizace procesu vzdělávání a rozvoje tak, aby byl ve shodě se systémy řízení kvality (ISO, EFQM, CAF,...)

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz