Česky
English

ŘÍZENÍ HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ

Stojím před neřešitelným úkolem. Potřebuji od pracovníků vyšší pracovní výkon, ale zároveň musím šetřit na mzdových výdajích. Jak to udělat?

Řešení je hned několik a vždy se odvíjejí od konkrétní situace ve Vaší organizaci. Obecně ale jsme schopni připravit pro jednotlivé zaměstnance takový systém hodnocení a odměňování, který bude ekonomicky přijatelný, ale zároveň je bude motivovat k vysokým výkonům.

 

Aby zaměstnanci byli motivováni podávat optimální pracovní výkon, musí mít od organizace nastavena jasná kritéria hodnocení tohoto výkonu, včetně jejich vazby na jejich odměnu. Cílem procesu hodnocení je stanovit zaměstnancům kritéria, dle nichž bude jejich pracovní výkon posuzován a v pravidelných intervalech jim předávat zpětnou vazbu týkající se jejich pracovních výsledků. Proces odměňování má za cíl v závislosti na pracovním zařazení a pracovním výkonu určovat výši odměn jednotlivých zaměstnanců.

Propojením těchto dvou systémů vznikne jeden transparentní a efektivní systém s přímou vazbou mezi kvalitou odváděné práce a výší odměny zaměstnance.


Nabízíme Vám profesionální služby v následujících oblastech:

  • analýza současného stavu hodnotících a odměňovacích systémů v organizaci a jejich provázanosti s odváděným pracovním výkonem vedoucí k návrhu a implementaci změn
  • sloučení stávajících rozdílných systémů hodnocení a odměňování do jednoho uceleného systému
  • přechod z jednoduchého systému odměňování (pevná mzda) na  systémy komplexnější (pevná mzda + výkonová složka, pouze výkonová složka...)
  • identifikace úlohy hodnocení v organizaci (komunikace, konstruktivní kritika, zlepšování), analýza toho, na jakých pozicích a kým je nejčastěji prováděno a jeho formalizace do podoby uceleného hodnotícího systému
  • úprava systémů hodnocení a odměňování tak, aby byly definované, řízené a měřitelné a ve shodě se systémy řízení kvality (ISO, EFQM, CAF)

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz