Česky
English

ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Můžu přes změny v organizační struktuře ovlivnit výkon jednotlivých oddělení a zvýšit tak jejich efektivitu?

Ano, klíčem k úspěchu je nejprve najít současná "kritická místa" organizační struktury, kde dochází ke zdržením či ztrátám informací, které zhoršují výsledky celého oddělení. Následné nápravné kroky mohou významným způsobem vylepšit výkon celého oddělení i organizace jako celku.

 

Každá organizace, která chce efektivně fungovat, musí mít jasně definovanou organizační strukturu s vyznačenými vztahy nadřízenosti / podřízenosti a odpovědnostmi a povinnostmi jednotlivých zaměstnanců. Typ organizační struktury je zvolen adekvátně k potřebám organizace, mezi něž může patřit potřeba flexibility, kontroly, výkonnosti, bezvadnosti a další. Organizace by též měla mít přehled o informačních a komunikačních tocích, které v jejím rámci probíhají, aby byla schopna identifikovat případná rizika (např. nepředání klíčové informace, komunikační šum) a účinně jim předcházet.

Nabízíme Vám profesionální služby v následujících oblastech:

  • tvorba vize organizace a její rozpad na jednotlivé části
  • optimalizace organizační struktury, popisů náplní práce, personální dokumentace a interních směrnic
  • vytvoření mapy skutečných komunikačních a informačních toků, analýza rizik, opatření vedoucí k jejich minimalizaci
  • analýza manažerských stylů řízení v organizaci - jejich shoda s vizí společnosti a firemní kulturou
  • vytvoření SWOT analýzy chování organizace jako "živého systému" dle modelu NLP

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz