Česky
English

HR LINKA - KRIZOVÁ PERSONALISTIKA

Jaký způsobem mohu řešit stále se zvyšující nároky na odbornou způsobilost svých zaměstnanců zodpovědných za personální řízení (personální manažer, výkonný manažer), v době, kdy se neustále objevují nové metodiky přístupu k HR, mění se zákoníky a zaměstnanci přicházejí se stále novými problémy? Najmout na každou oblast jednoho zaměstnance pro mě není finančně únosné.

Jednou z možností řešení této situace je kompletní outsourcing Vašeho personálního oddělení, od vedení administrativy po strategické plánování a řízení, kdy získáte komplexní služby pokrývající Vaše potřeby. Druhou možností je pokračovat ve vzdělávání Vašich stávajících zaměstnanců odpovědných za oblast HR a zároveň prostřednictvím outsourcingu specifických HR znalostí získat přístup k expertnímu týmu odborníků na jednotlivé oblasti, kteří Vám například prostřednictvím tzv. HR linky nastíní konkrétní řešení Vašich konkrétních specifických problémů v oblasti HR.

 

HR linka - krizová personalistika je službou vzniklou na základě potřeby optimalizace personálního řízení v organizacích a současně zajištění HR knowledge managementu (tj. dostupnost kompetencí/znalostí i ve vztahu ke specifickým situacím v personální oblasti na straně zaměstnavatele či zaměstnance).

Ve stále se vyvíjející společnosti a nestabilní době (časté změny a novelizace zákoníku práce a dalších zákonů a předpisů, nové výzvy v oblasti pracovního výkonu a chování zaměstnanců, ekonomické změny, změny na trhu práce) je třeba flexibilně reagovat v poměrně krátkém čase na vzniklé situace v organizaci, řešit je a vyhodnocovat rizika spojená s konkrétním rozhodnutím či zvoleným HR přístupem.

Prostřednictvím naší HR linky - krizové personalistiky Vám předložíme konkrétní návrhy řešení nejen následujících problematik:

  • jak řešit nedodržování interních směrnic, neadekvátní přístup zaměstnanců k práci a konflikty na pracovišti
  • jak upravit "špatné" pracovní smlouvy (zaměstnanec hrozí žalobami, kontrolami, ...)
  • jak upravit pracovní vztah se zaměstnancem, který se dostal do obtížné životní situace (rozvod či rozpad manželství, úmrtí partnera  a tím vzniklé zvýšené nároky na péči o děti, dluhy), kterého považujete za důležitého pro organizaci např. znalostmi či zkušenostmi, manažerskými dovednostmi, investicemi firmy do jeho rozvoje a odbornosti
  • jak zkomunikovat v pracovním kolektivu výjimky (např. jeden z pracovníků bude využívat možnost práce z domova v případě potřeby, není to nabídka pro všechny zaměstnance v tomto kolektivu)
  • jak zlepšit špatnou komunikaci mezi jednotlivými odděleními
  • jak změnit neefektivní systém fungování vedoucí k nízké produktivitě práce jednotlivých oddělení
  • jak vylepšit plánování směn k dosažení nízké nákladovosti a vysoké efektivity
  • jak optimalizovat stávající pracovní procesy a nastavit nové

Více informací získáte na telefonu 775 417 774 či na emailu info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz