Česky
English

EXTERNÍ VEDENÍ PERSONALISTIKY - STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNÍ

Je vůbec možné outsourcovat tak interní záležitost každé organizace jako je její personální řízení na strategické úrovni?

Ano, pro naši práci je totiž klíčová detailní znalost klienta, zajímá nás, jaká je vize Vaší organizace, kam směřuje a jak si představujete její další vývoj. Na základě těchto informací Vám vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem jsme schopni nabídnout takové varianty a řešení, které budou nejvíce odpovídat Vaší představě, ale zároveň se bude jednat o funkční a použitelné modely.

Mám fungující personální oddělení/personalistu, co mi přinese spolupráce se společností Audit organizace?

Spolupráce s námi Vám přinese expertní přístup, zkušenosti z různých odvětví a implementaci i neobvyklých řešení na míru specifickým podmínkám Vaší organizace.

AKTIVITA - OPTIMALIZACE - NESTRANNOST

Nabízíme možnost, jak zajistit expertní řešení personálních procesů v organizaci a to včetně strategického personálního plánování a rozhodování. Navrhneme propojení hodnocení a odměňování zaměstnanců tak, aby vzniklý systém reálně zvyšoval pracovní výkon zaměstnanců a byl ekonomicky výhodný. Připravíme plán rozvoje zaměstnanců dle nejmodernějších trendů a metodik.

Nabízíme:

Pomoc při nastavení vize společnosti, rozpad do strategie a cílů

Definici personální strategie, konkretizaci cílů jednotlivých úseků, nastavení cílů pro jednotlivé zaměstnance, monitoring a vyhodnocování

Centralizaci personálních procesů napříč firmou (zavedení, optimalizace a servis):

 • způsob odměňování, nastavení pravidel, komunikační strategie zaměstnancům
 • způsob hodnocení, frekvence, forma, poskytování zpětné vazby, motivace k práci
 • školení a rozvoj zaměstnanců
 • nastavení systému vzdělávání, tak aby byl popsaný, kontrolovatelný; evidence školení daných zákonem či specifikací pracovního místa; vyhodnocování efektivity vzdělávání
 • styly řízení, delegování činností a kontrola činností

Činnosti týkající se nových zaměstnanců, adaptačního procesu:

 • spolupráce s vedoucím oddělení
 • popis pracovního místa
 • dohled nad správným zadáním výběru, požadavky na kandidáty
 • nastavení adaptačního procesu - jak zapracovat nového zaměstnance
 • komunikace s novým zaměstnancem během adaptačního procesu a jeho kolegy
 • kontrola naplňování očekávání ze strany vedoucího a nového zaměstnance
 • pomoc při řešení výzev (jiná očekávání, demotivace, neadekvátní výsledky, sociální výkyvy)

Činnosti spojené se stávajícími zaměstnanci společnosti:

 • spolupráce s vedoucím oddělení
 • analýza současného stavu, komunikace se současnými zaměstnanci
 • porovnání nároku pracovního místa s osobou, která pozici vykonává, identifikace odchylek
 • vztahy na pracovišti
 • sledování požadavků a očekávání zaměstnanců (pracovní prostředí, rozvoj atd.)

Personální marketing, řízení změn:

 • analýza toho, co firma nabízí při náboru zaměstnancům, porovnání se skutečností, rizika
 • interní komunikace změn atd.
 • účast na poradách vedení, kde se tvoří a vyhodnocuje rámec personální strategie firmy

Komunikace se zaměstnanci v rámci řešení personálních problémů:

 • komunikace s vedoucími jednotlivých útvarů, řešení jejich požadavků v rámci HR
 • komunikace s řadovými zaměstnanci, řešení jejich požadavků v rámci HR
 • zánik pracovních míst, uvolňování zaměstnanců

BUDOUCÍ ZAMĚSTNANEC - SOUČASNÝ ZAMĚSTNANEC - STRATEGIE -  KOMUNIKACE

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz