Česky
English

EXTERNÍ VEDENÍ PERSONALISTIKY - PERSONÁLNÍ ADMINISTRATIVA

V mé organizaci nemám žádného personalistu a přesto funguje, proč bych měl tento model měnit?

Pokud máte ve Vaší organizaci alespoň 1 zaměstnance, vznikají Vám různé zákonné povinnosti, které musíte řešit.  Vystavujete se riziku, že nebudete mít k dispozici všechny potřebné informace (například nezaznamenáte změny v zákoníku práce). Především však zmenšujete Vaše kapacitní možnosti věnovat se hlavní náplni práce, která je pro organizaci nejdůležitější. Předáním těchto činností do kompetence zkušeným odborníkům tyto problémy eliminujete.

Mám fungující personální oddělení/personalistu, co mi přinese spolupráce se společností Audit organizace?

V každé organizaci lze nalézt činnosti, které lze prostřednictvím outsourcingu provádět efektivněji a umožnit tím interním zaměstnancům práci na rozvojových aktivitách společnosti.

AKTIVITA - OPTIMALIZACE - NESTRANNOST

Nabízíme možnost outsourcovat některé personální činnosti, jako je nábor a adaptace zaměstnanců, porovnávání pracovních pozic a zaměstnanců na nich působících, řízení změn a jejich komunikaci zaměstnancům. Nabízíme Vašim manažerům pomocnou ruku při řešení personálních problémů se zaměstnanci.

Zajistíme široké spektrum činností spjatých s administrativním zajištěním řízení lidských zdrojů v organizaci.

Činnosti týkající se nových zaměstnanců, adaptačního procesu:

 • spolupráce s vedoucími oddělení
 • popis pracovního místa
 • dohled nad správným zadáním výběru, požadavky na kandidáty
 • nastavení adaptačního procesu - jak zapracovat nového zaměstnance
 • komunikace s novým zaměstnancem během adaptačního procesu a jeho kolegy
 • kontrola naplňování očekávání ze strany vedoucího a nového zaměstnance
 • pomoc při řešení výzev (jiná očekávání, demotivace, neadekvátní výsledky, sociální výkyvy)

Činnosti spojené se stávajícími zaměstnanci společnosti:

 • spolupráce s vedoucími oddělení
 • analýza současného stavu, komunikace se současnými zaměstnanci
 • porovnání nároku pracovního místa s osobou, která pozici vykonává, identifikace odchylek
 • vztahy na pracovišti
 • sledování požadavků a očekávání zaměstnanců (pracovní prostředí, rozvoj atd.)

Personální administrativa:

 • vypracování pracovních smluv
 • vedení personálních složek zaměstnanců - komparace s legislativními změnami zákoníku práce
 • tvorba/aktualizace směrnic a vnitřních předpisů v oblasti HR

Komunikace se zaměstnanci v rámci řešení personálních problémů:

 • komunikace s vedoucími jednotlivých útvarů, řešení jejich požadavků v rámci HR
 • komunikace s řadovými zaměstnanci, řešení jejich požadavků v rámci HR
 • zánik pracovních míst, uvolňování zaměstnanců

BUDOUCÍ ZAMĚSTNANEC - SOUČASNÝ ZAMĚSTNANEC - ADMINISTRATIVA -  KOMUNIKACE

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz