Česky
English

PERSONÁLNÍ AUDIT

V rámci restrukturalizace provozu uvažujeme o změně organizační struktury spojené s rušením některých pracovních pozic, je zde možnost, jak objektivně zhodnotit, kteří zaměstnanci mají potenciál a motivaci k dalšímu rozvoji a kteří pro naši organizaci již spíše představují zátěž?

Ano, přesně na tuto otázku Vám dokáže odpovědět kvalitně provedený personální audit, jehož výstupem může být objektivní a stručné hodnocení kvalifikace, potenciálu a motivace každého pracovníka spolu s doporučením do budoucna. Do auditu jsme schopni zapracovat jakékoliv specifické požadavkyv souvislosti s Vašimi potřebami.

 

Každá organizace potřebuje vědět, jaké zaměstnance ke své prosperitě potřebuje a na jaké pozice je má umístit. Musí mít dobře definovány kvalifikační požadavky na pracovní místa a musí se jimi řídit při obsazování těchto pozic novými zaměstnanci. Organizace musí vědět, kdo jsou její klíčoví zaměstnanci, kdo jsou noví talenti a kteří zaměstnanci již žádný významný rozvojový potenciál nemají, ale svou práci jsou stále schopni vykonávat na vysoké úrovni. Pokud plánuje propouštění zaměstnanců, je nutné určit jaké zaměstnance a z jakých důvodů propustit jako první.

V rámci personálního auditu ve Vaší společnosti Vám pomůžeme:

  • zvýšit kvalitu informací o zaměstnancích
  • porovnat kvalifikační požadavky na jednotlivé pracovní pozice "na papíře" a ve skutečnosti
  • rozčlenit zaměstnance do jednotlivých skupin: talenti, průměrní pracovníci, nevyhovující...
  • identifikovat slabé stránky organizace v oblasti lidských zdrojů
  • navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení kvality lidských zdrojů v organizaci

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

 

Top | © 2007-2023 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz