Česky
English

PROCESNÍ AUDIT

Klienti si často stěžují na pomalou reakci  technické podpory a její špatnou komunikaci s obchodním oddělením, lze tento problém nějakým způsobem řešit?

Ano, toto je známka nefungujícího procesu komunikace s klientem  (jednoho z mnoha procesů, které se ve společnosti vyskytují). Jedním z možných řešení tohoto problému je provedení lokálního či globálního procesního auditu zaměřeného na hodnocení provázanosti a návaznosti jednotlivých procesů a návrh úprav, to vše v kontextu specifických potřeb organizace. V tomto konkrétním případě se prověřuje, kdo, jakým způsobem a komu předává informaci o dotazu klienta na technickou podporu, jak s ním tento subjekt pracuje, kde zjišťuje další informace (jaké má klient zakoupeny služby/produkty, jakou má historii). Sleduje se proces vypracovávání reakcí (návrh řešení problému), kdo ji zasílá klientovi a jakým způsobem je celá tato záležitost zaznamenána pro další použití (zápis do historie klienta, zápis do databáze známých problémů).

Cílem procesního auditu je identifikovat, kde leží v organizaci největší rezervy ve výkonnosti a návaznosti jednotlivých procesů. Analýza vstupů a výstupů jednotlivých procesů, které na sebe navazují či jsou propojeny jiným způsobem ukáže, zda zdržení a komunikační chyby nevznikají například z důvodu, že jeden prvek čeká na informaci či data od druhého subjektu, který ovšem neví, že mu je má poskytnout nebo tato činnost není vůbec koordinována.

Součástí auditu je též hodnocení vytíženosti jednotlivých pracovníků zejména z hlediska rovnoměrnosti, tzn. zda neexistují takzvaná "úzká hrdla".

Mezi jinými Vám v rámci procesního auditu nabízíme tyto služby:

  • analýza provázanosti a návaznosti jednotlivých procesů (jsou výstupy jednoho procesu vstupy pro další, navazující?)
  • sestavení přehledu vytíženosti jednotlivých částí organizace/zaměstnanců
  • vytvoření či revize mapy procesů
  • optimalizace/re-engineering vybraných procesů

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz