Česky
English

MOTIVAČNÍ AUDIT

Na klíčových pozicích mám kvalitní a kvalifikované zaměstnance, kteří ale již delší dobu nepodávají 100% pracovní výkon, co s tím?

V takovémto případě je nutné zjistit, proč nejsou zaměstnanci dostatečně motivovaní, jak je opětovně namotivovat a případně, jaké překážky jim brání v dosahování optimálního výkonu a s čím jsou nespokojeni. Prostřednictvím motivačního auditu tato data zjistíme a navrhneme Vám opatření, jak s těmito zaměstnanci dále pracovat a zlepšovat celkový výkon organizace.


Nabízíme Vám možnost poznat své zaměstnance z hlediska jejich osobnosti, sociálního chování a motivátorů k práci, získat od nich zpětnou vazbu ohledně jejich současné spokojenosti se stavem ve společnosti a získat doporučení ohledně jejich dalšího směřování a zlepšování jejich postojů a pracovního výkonu. Výstupy Vám budou prezentovány nejen písemnou, ale též ústně s možností diskuze nad jednotlivými návrhy řešení.

V rámci motivačního auditu pro Vás realizujeme následující aktivity:

Vytvoření individuálních profilů jednotlivých zaměstnanců formou kombinace dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru:

  • na jednání nejvyššího vedení společnosti definujeme, jací klíčoví zaměstnanci by se auditu měli zúčastnit a na jaké skutečnosti se v auditu zaměřit
  • každý zúčastněný zaměstnanec vyplní naši speciální sadu dotazníků týkajících se jeho osobnosti, postojů, názorů, motivátorů a životních priorit
  • každý zúčastněný zaměstnanec absolvuje řízený (cca hodinový) rozhovor, během nějž o něm auditor získává další potřebná data
  • na základě výstupů z těchto aktivit je pro každého zaměstnance vytvořen individuální profil shrnující jeho výsledky

Shrnutí jednotlivých dílčích výstupů do závěrečné auditní zprávy a předávání zpětné vazby:

  • vytvoření auditní zprávy na základě individuálních výsledků jednotlivých zaměstnanců obsahující rámcová doporučení do budoucna
  • prezentace individuálních výsledků jednotlivým zaměstnancům včetně diskuze nad budoucí rolí zaměstnance ve společnosti a možnostmi dalšího osobního růstu
  • prezentace auditní zprávy a závěrů auditu vedení společnosti, rozbor jednotlivých klíčových zaměstnanců, analýza za oddělení a za společnost, diskuze nad možným využitím zjištěných dat k dalším personálním krokům do budoucna

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

 

Top | © 2007-2023 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz