Česky
English

ORGANIZAČNÍ AUDIT

Naše organizace se v blízké době chystá podstoupit certifikaci jednoho z mezinárodně uznávaných systémů řízení kvality (např. ISO), jedním z požadavků této normy je i vytvoření organizační struktury, kvalifikačních požadavků na pracovní místa a popisů pracovních míst. Tyto dokumenty v organizaci máme, ale několik let neaktulizované a jejich tvorba je pro nás velmi náročná, je zde možnost, jak je této situace využít ke zlepšení fungování organizace a nepojímat to pouze jako další administrativní zátěž?

Ano, přesně takovouto možnost nabízí kvalitně zpracovaný organizační audit, který pro Vás nejen vytvoří/aktualizuje výše zmíněné dokumenty, ale také v závěrečné zprávě shrne silná a slabá místa v řízení společnosti, identifikuje tzv. "bílá místa", tedy činnosti, za které "nikdo" nezodpovídá, a navrhne konkrétní kroky ke zlepšení současného stavu.

 

Bez jasně vymezené organizační struktury nejsou vedoucí pracovníci schopni efektivně delegovat úkoly na své podřízené a tím předcházet například chybám v komunikaci, které mohou společnost navenek velmi poškodit. Při procesu výběru a adaptace nových zaměstnanců hraje organizační struktura též významnou roli. Bez ní není možné jasně vymezit kvalifikační požadavky na pracovní místa a v rámci procesu recruitmentu a adaptace začlenovat do společnosti nové zaměstnance.

Cílem organizačního auditu je identifikace rozdělení pravomocí, odpovědností a vztahů podřízenosti, nadřízenosti v organizaci, odhalení silných a slabých stránek současného řízení a návrh opatření zaměřených na zvýšení efektivity a výkonu celé organizace.

Rádi Vám pomůžeme nejen v následujících oblastech:

  • tvorba, analýza a implementace úprav organizační struktury reflektující skutečné vazby mezi jednotlivými pracovními pozicemi v organizaci
  • identifikace silných a slabých stránek společnosti, návrh optimalizace organizační struktury k jejich pokrytí
  • analýza shody kvalifikačních požadavků na pracovní místa a popisů náplní práce vzhledem ke skutečnosti
  • styly řízení v organizaci a jejich efektivita

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz