Česky
English

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Je možné vytvořit takový systém, který bude každého zaměstnance rozvíjet systematicky dle jeho specifických potřeb, aby nedocházelo k situaci, kdy je jeden zaměstnanec poslán na 3 různá školení s velmi podobnou náplní v jednom roce?

Ano, tuto podmínku by měl splnit každý systém dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců, který má být efektivní a přinášet měřitelné a průkazné výsledky. Bez systematického přístupu silně klesá nejen efektivita vynaložených prostředků na školení, ale také motivace zaměstnanců se jich aktivně účastnit.

Chce-li společnost zůstat konkurenceschopná v současné dynamicky se měnící době, musí zajistit, aby se její zaměstnanci neustále vzdělávali a zdokonalovali. Jejich vzdělávání a rozvoj by mělo probíhat tak, aby bylo měřitelné a bylo možné hodnotit dosažené pokroky.


Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem v této oblasti Vám nabízíme následující služby:

  • vytvoření a implementaci dlouhodobého systému vzdělávání zaměstnanců podloženého moderními edukativními modely
  • pravidelnou kontrolu a revizi tohoto systému dle měnících se potřeb organizace
  • nastavení procesů měření a hodnocení pokroků u jednotlivých zaměstnanců
  • realizace kurzů zaměřených na rozvoj širokého spektra obecných i odborných znalostí a dovedností s využitím široké sítě našich expertních spolupracovníků
  • vyhledávání možností, jak tyto aktivity financovat z grantů a následná tvorba projektových žádostí

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz