Česky
English

ŘÍZENÍ A REALIZACE GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

Podařilo se nám úspěšně získat grantový projekt, avšak členové našeho projektového týmu, ač odborníci ve svém oboru, nemají zkušenosti s administrativou takovéhoto projektu. Je nějaká možnost, jak administrativní vedení projektu za přijatelných podmínek outsourcovat?


Ano, nabízíme vám kompletní outsourcing vedení schváleného grantového projektu dle platné dokumentace. Smluvní podmínky se vždy snažíme nastavit tak, aby Vaši organizaci co nejméně zatěžovali, a pokud jsou v samotném schváleném projektu prostředky, z nichž lze platit naši odměnu za vedení projektu, primárně budeme čerpat právě z nich.

 

Naše společnost je schopna převzít vedení projektu nezávisle na fázi, v jaké se nachází. Seznámíme se s podkladovými materiály a společně naplánujeme a provedeme realizaci projektu tak, aby proběhl bez problémů z administrativního hlediska.

Zajistíme pro Vás zejména následující služby týkající se řízení a vedení projektu:

  • Kompletace podkladů pro podepsání grantové smlouvy
  • Úspěšné zahájení projektu - tvorba smluv s realizačním týmem, příprava výběrových řízení, vypracování Zprávy o zahájení projektu
  • Příprava materiálů pro běh projektu - prezenční listiny, souhlasy zaměstnanců...
  • Zajištění publicity a propagace projektu, komunikace s grantovým orgánem
  • Tvorba monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
  • Tvorba závěrečné zprávy a evaluace projektu
  • Příprava dokumentace na povinnou 10letou archivaci

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

 

Top | © 2007-2023 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz