Česky
English

VYPRACOVÁVÁNÍ GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

Rádi bychom realizovali konkrétní projektový záměr, tušíme, že na něj lze získat dotaci z evropských fondů, ale nemáme k dispozici zaměstnance, kteří by měli čas a kvalifikaci nastudovat složité podmínky a sepsat projektovou žádost. Je možnost, jak tuto činnost předat odborníkům?

Ano, umíme s Vámi projít Váš projektový záměr, posoudit nakolik je kompatibilní se současnými grantovými možnostmi a případně jej drobně upravit tak, aby splňoval potřebné podmínky. Poté jej převedeme do formálně vyžadované podoby a po Vašem souhlasu podáme kompletní žádost.

Naši spolupráci začneme úvodní konzultací, na níž si identifikujeme, jaké jsou cíle organizace, jaké investice v budoucnu plánuje, a zjistíme další informace potřebné pro důkladnou analýzu, jaké aktuální grantové programy jsou pro organizaci nejvhodnější.

Naši specialisté se zaměřují na široké spektrum grantových programů, od projektů na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, přes projekty týkající se výstavby/renovace budov až po granty v oblasti zdravotnictví. Garantujeme profesionální přístup po celou dobu realizace projektu.

Vaším partnerem samozřejmě zůstáváme i po úspěšném schválení projektu, velmi rádi zajistíme kompletní řízení a realizaci úspěšných grantových projektů.

Nabízíme:

  • identifikaci grantových příležitostí, konzultaci ohledně možnosti realizovat projektové záměry v rámci dotačního titulu
  • přípravu podkladů vedoucí k vytvoření finální projektové žádosti
  • kompletaci potřebných příloh dle konkrétních potřeb výzvy
  • přípravu formálně bezchybné žádosti a její podání
  • monitoring schvalovacího procesu, reakci na případné žádosti o doplnění
  • administrativní vedení celého projektu až do úspěšného konce

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz