Česky
English

Nabízíme Vám v rámci jednodenního STRATEGICKÉHO TEAMBUILDINGOVÉHO setkání možnost poznat silné a slabé stránky Vaší společnosti,  generovat nové myšlenky a nápady do dalšího období a celkově nastartovat "drive" Vaší společnosti.

Pomůžeme Vám najít nové cesty ve směřování za úspěšností Vaší společnosti, Vašeho  týmu  a rozvinout stávající kvality.

Chceme  motivovat všechny členy Vašeho týmu, bez ohledu na aktuálně zastávanou pozici.

Prostřednictvím zážitkové  aktivity  v účastnících pomůžeme vzbudit zájem  o fungování Vaší společnosti a dle konkrétně sestaveného plánu nasměrujeme výstup domluveným směrem.

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz